Uthyrningspolicy

Bostadsansökningar behandlas lika oberoende nationalitet, härkomst, religion eller kön.

Hyreskrav:

Förutsättningar och krav för att teckna hyresavtal, för sökande och medsökande:

-Vid innehav av bostad begär hyresvärden att uppsagt hyreskontrakt, alternativt försäljningsdokument för villa eller bostadsrätt kan uppvisas före nytt kontrakt tecknas.
-Goda referenser från tidigare hyresvärd. Inga anmärkningar eller registrerade störningar från tidigare hyresvärd accepteras.

-Hyresvärden accepterar inga betalningsanmärkningar.
-God ekonomi, det vill säga betryggande betalningsförmåga i förhållande till lägenhetens hyra. Prövning kan komma att göras enligt Konsumentverkets riktlinjer
-Bostadssökande förväntas ha varaktig inkomst som sträcker sig minst sex månader fram från inflyttningsdatum. Som inkomst räknas till exempel tillsvidareanställning: visstidsanställning, långtidsvikariat, egen enskild firma, eget aktiebolag, inkomst av kapital, frilansuppdrag, projektanställning, a-kassa, pension, aktivitetsersättning, sjukersättning eller motsvarande. Inkomsten kan kompletteras med exempelvis barnbidrag, föräldrapenning, studiebidrag, bostadsbidrag och bostadstillägg, eller motsvarande.
-Sökanden måste vara över 18 år.

-För att förhindra osunda boendeförhållanden i fastigheten har hyresvärden regler mot trångboddhet. Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till bostadens storlek, i enlighet med Boverkets norm (en ensamstående vuxen eller barn per rum, exklusive kök, plus ett rum. Samboende vuxna, två per rum). Avsteg från normen för ej vuxna barn boende med föräldrar, (2/sovrum).

Regler bostadskö:

-De som är intresserade av en lägenhet måste skicka ett mail, fyll i formuläret eller posta en bostadsansökan till Egeryds Fastighetsförvaltning
Formuläret hittar ni på den här länken
-Alla som söker en bostad på Åkerbärsvägen eller vid kvarteren Andromeda 1 och Karlavagnen 1 registreras i en egen bostadskö administrerad av JW Bostad/Egeryds fastighetsförvaltning
Samtliga ansökningarna dateras och arkiveras.
-Innan kontraktsskrivning görs en granskning enligt fastslagna hyreskrav. Om den som visat intresse och väntat längst inte möter hyreskraven går platsen vidare till nästa i kön, o.s.v.
-När en lägenhet blir ledig kontaktas de fem första i kön. Får vi inget positivt svar inom en vecka går ytterligare fem erbjudanden ut, o.s.v Bland de som hör av sig väljer man den som väntat längst.

-För att söka lägenhet måste man först registrera sig som sökande på hemsidan eller posta in en ansökan (ankomstdatumet räknas). Det är den sökandes ansvar att uppdatera sina uppgifter på hemsidan. Bolaget tar inget ansvar för felaktiga kontaktuppgifter, inkomstuppgifter etc., vilka kan leda till att t.ex. ett erbjudande inte skickas till den sökande.

-Vi beviljar inga förturer på sociala, ekonomiska eller medicinska grunder. Genom samarbete med Strängnäs kommun bidrar vi med att tillgodose bostadsbehovet för hushåll med särskilda stödbehov.
-Vid kort tid till inflyttning, då handläggningstiden blir för lång för att vi ska kunna undvika vakansmånader, kan reglerna om kötid frångås.
-Vi förbehåller oss alltså rätten att undersöka inkomster, kreditvärdighet, referenser från tidigare boende och från eventuella arbetsgivare.