Skyldigheter

Hyresgästens skyldigheter

Hyreslagen innehåller regler och skyldigheter för hyresgäster och hyresvärdar. Vissa är tvingande och gäller oavsett vad som står i kontraktet. Vid kontraktsbrott, från båda hållen, kan motparten säga upp avtalet omedelbart.

 • Hyresavtalet är bindande från den dag avtalet ingicks även om du inte flyttat in i lägenheten.
 • Den normala uppsägningstiden är tre månader men hyresgästen och hyresvärden kan själva komma överens om annat.
 • Hyran betalas i rätt tid.
 • Lägenheten ska användas som bostad.
 • Ingenting förvaras utanför lägenhet/förråd. Se till att miljörum används till det som det är utsett till.
 • Hyresgästen ska vårda lägenheten väl inklusive allmänna utrymmen så som tvättstuga, trapphus mm. Du blir ersättningsskyldig för onormalt slitage.
 • Hyresvärden har rätt att komma in i lägenheten för att besiktiga, underhålla eller reparera lägenheten.
 • Lägenheten ska kunna visas för bostadssökande när det står klart att du ska flytta.
 • Uppkommer fel i lägenheten ska det genast anmälas till förvaltningen. Det samma gäller för allmänna utrymmen.
 • Jourhjälp får bara anlitas om ett fel är akut och måste åtgärdas omedelbart. Skador som snabbt förvärras, vattenläckage och liknande, ska givetvis anmälas och åtgärdas omgående.
 • Det är inte tillåtet med egna namnskyltar på dörrar, tidningshållare eller postbox. Namnskylt levereras via förvaltningen. Endast namnet på hyreskontraktet får finnas på namnskylten, i annat fall c/o-adress.
 • Om du låser dig ute och anlitar förvaltningen eller låssmed får du själv betala för detta.
 • Se till så att brandvarnaren fungerar, det är en billig försäkring.
 • Balkonglådor ska sättas upp på balkongens insida och inte ut mot det fria.
 • Mata inte fåglar från balkong eller fönsterbleck. Det kan locka till sig råttor.
 • Möblering på loftgången tillåts, men får inte inverka på möjligheter för en rymlig passage (1,3 m i bredd fri passage) för övriga hyresgäster och räddningstjänst.