Måla – tapetsera

Hyresvärden är skyldig att med skäliga mellanrum måla och tapetsera om fastighetsägaren anser att det behövs. Du kan på egen bekostnad göra detta, men du måste ha förvaltningens godkännande innan du utför arbeten i din lägenhet. Några viktiga aspekter att ta hänsyn till:

  • Arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. Är arbetet slarvigt eller felaktigt utfört kan du bli ersättningsskyldig, tex om du valt felaktiga material eller extrem färgsättning.
  • Om du tar bort exempelvis innerdörrar eller köksluckor – spara dem, de är hyresvärdens egendom.