Covid-19

Så förhindrar du spridning:

  • Tvätta händerna ofta.
  • Använd tvål och vatten eller handsprit.
  • Håll säkert avstånd till andra som hostar eller nyser.
  • Använd munskydd när det inte går att hålla fysiskt avstånd.
  • Rör inte vid ögon, näsa eller mun.
  • Håll för näsan och munnen med armbågsvecket eller en näsduk när du hostar eller nyser.
  • Stanna hemma om du känner dig sjuk.Uppsök sjukvård om du har feber, hosta och svårt att andas.

Skydda dig själv och andra genom att informera dig och vidta lämpliga skyddsåtgärder. Följ råd från lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheter.

Att ni kan känna er trygga i våra fastigheter är väldigt viktigt för oss! Därför vill vi med anledning av covid-19 (corona) informera om att vi har processer, rutiner och medarbetare redo för att fortsätta leverera våra tjänster och förvaltning utan avbrott. Vi följer myndigheternas råd och rekommendationer och agerar i enlighet med dem och därtill gör vi egna åtgärder.
Alla våra medarbetare har fått instruktioner om hur de bäst ska undvika att föra smitta vidare och hur de ska agera om de misstänker att de själva eller någon som vistas i våra fastigheter insjuknat i covid-19.