Brandsäkerhet

Bostadsbränder är den vanligaste olyckan med dödlig utgång. Vanliga orsaker är glömd platta på spisen, levande ljus eller rökning. Hyresvärden tillhandahåller brandvarnare men du har ansvar för att batteriet fungerar. Prova brandvarnaren en gång i månaden och när du har varit bortrest. Håll trapphuset rent från brandfarligt material och förvara inte brännbart material intill fasaden. Håll dörrar till vindar och källare låsta för att minska risken för anlagda bränder. Placera inte dörrmatta, barnvagn, cykel eller andra föremål i gemensamma utrymmen som portgång eller trapphus då det hindrar utrymning vid brand. Även sjuktransporter och städning hindras.